Camerata Janáček

Komorní orchestr Camerata Janáček, který navázal na téměř desetiletou tradici působení Slezského komorního orchestru, vznikl na sklonku roku 1998. Tvoří jej 14 hudebníků, převážně předních členů Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Charakteristickými rysy hudebního projevu tohoto mladého tělesa jsou nejen svěží muzikalita, ale také precizní technické vypracování a tónová kultura. Tyto kvality orchestr pravidelně dokazuje na svých koncertech v České republice i v zahraničí. Camerata Janáček vystoupila např. na těchto festivalech: na Podzimním festivalu duchovní hudby v Brně, na pražských Jarních svátcích hudby, na festivalu Janáčkův máj v Ostravě, na festivalu Bohuslava Martinů v Basileji i na festivalu Struny podzimu v Praze.

Orchestr koncertoval také v Rakousku, Německu, Itálii, Švýcarsku a Španělsku, spolupracuje s významnými sólisty, např. s kytaristou Lubomírem Brabcem, houslisty Václavem Hudečkem a Pavlem Šporclem, ale i se zahraničními sólisty. Také v koncertní sezóně 2002-2003 orchestr uskutečnil řadu významných vystoupení v České republice i v zahraničí. Připomeňme úspěšný koncert v novém abonentním cyklu České filharmonie "České komorní orchestry", nebo podzimní, v pořadí již druhé velké turné po Španělsku. V nejbližší době orchestr uvítá jako sólistu opět houslistu Václava Hudečka spolu s mladým talentovaným houslistou Jiřím Vodičkou, a na podzim tohoto roku uskuteční turné po Japonsku.

Pavel Doležal - umělecký vedoucí

Houslista Pavel Doležal se narodil v roce 1965 v Ostravě. Již v době studií na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a na Akademii múzických umění v Praze se s úspěchem zúčastnil četných národních i mezinárodních soutěží (např. je dvojnásobným laureátem Beethovenovy houslové soutěže v Hradci nad Moravicí). Od r. 1989 působí v Janáčkově filharmonii Ostrava, kde v současné době zastává funkci 2. koncertního mistra. Již řadu let se pravidelně věnuje komorní hudbě (je členem ostravského klavírního M-tria) a příležitostně sólové koncertní činnosti.

Jako koncertní mistr a komorní hráč absolvoval již řadu úspěšných turné po Evropě, Asii i Severní Americe. V roce 1998 se stal uměleckým vedoucím Cameraty Janáček.